Referat fra opstartsmøde – det flydende aktivitetshus

Referat af foreningsmøde, 29.11.2017

Deltagende foreninger:

NorVin – Nordhavns vinterbaderforening, Havkajakklubben Svanen, Kajakklubben Nordhavn 2150, TriKlub Danmark, Nordhavn IF, DGI Storkøbenhavn. Herudover deltog Kultur Østerbro v. Maria Franz By & Havn v. Kirstine Iversen, Rikke Faaborg Jarmer og Jane Hegner Mortensen

Opstartsmødet om drøftelse af det kommende flydende aktivitetshus ved Sandkaj, blev afholdt med udvalgte foreninger med relaterede aktiviteter til huset. Projektet blev præsenteret og det blev gennemgået hvad der på nuværende tidspunkt er afklaret, hvilket udestår og hvordan processen med etablering af huset, forventes at forløbe. Nedenstående er en opsamling på de emner der blev drøftet på opstartsmødet.

Adgang for hvem?

Det blev indledningsvist diskuteret hvem der skal have adgang til faciliteten. Både hvilke foreninger og om der bliver adgang for offentligheden udenom foreningerne. 

Det er besluttet, at der bliver offentlig adgang til alle udearealer og at der skal være et offentlig tilgængeligt toilet der skal servicere publikum til badezonen. 

Der blev givet udtryk for, at det er vigtigt at åbne op overfor nærområdet. Samtidig blev det understreget, at det er vigtigt at finde en form på adgangen så det sikres at der bliver passet godt på faciliteterne. Problemstilling om en offentlig åbning af eller dele af huset blev rejst, da det vil kræve en form for bemanding i det pågældende tidsrum. 

Der blev desuden foreslået at man måske kunne udlåne huset til ejerforeninger i området til særlige arrangementer – eller at man åbner op ved at stille krav til foreningerne om at lave offentlige arrangementer hvor udenforstående kan få adgang til faciliteterne (som i den blå foreningsby). 

Det blev også påpeget at der skal være en åbenhed overfor kommende lokale foreninger. Frank Lambert fra DGI Storkøbenhavn understregede at der i den blå foreningsby har vist sig et behov for løbende brugermøder hvor der er mulighed for at vende regler for adfærd i faciliteten.

Havnescenen

Fra vinterbaderne var der et konkret forslag om at købe den gamle havnescene til at bygge aktivitetshuset på. 

Det sociale rum – mødestedet 

TriKlub Danmark gav udtryk for at klubhuset/det sociale rum/mødestedet hvor man kan mødes i foreningen og på tværs af foreninger, ville være det der gjorde huset særligt interessant for en forening som Tri Klubben. 

Erfaringer fra det maritime ungdomshus

Frank Lambert fra DGI Storkøbenhavn tilbød at dele ud af de mange erfaringer der er gjort - dels i det maritime ungdomshus og dels i den blå foreningsby - i forhold til udformning og indretning af faciliteten. Herudover også erfaringer med kapacitet og mulige flaskehalse for kapaciteten af en facilitet. 

Det blev også pointeret, at de udendørs opholdsarealer skal indrettes efter vind- og solforhold.

Havsvømmerforening på vej

Kate Skavin fra Nordhavn IF gjorde opmærksom på at der er en ny medlemsforening på vej under Nordhavn IF – en havsvømmerforening, der også vil være en relevant bruger af aktivitetshuset. 

Samfærdsel og motorbåde 

Der blev gjort opmærksom på at motorbåde i Nordbassinet kan udgøre en udfordring for anden færdsel på vandet. Det vil blive medtaget i udviklingen og placeringen af både aktivitetshuset og eventuelle bådpladser. 

Behov for prioritering 

Det blev understreget at det på nuværende tidspunkt er uvist hvor meget hus der kan fås for den afsatte økonomi, så det er vigtigt at der i processen bliver holdt fokus på at have en fælles prioriteret liste over funktioner i huset. Funktionerne vil blive prioriteret og rangeret efter hvad der er krav og hvad der er ønsker.

Den videre proces

Som præsentationen viste, bliver der brug for input fra interessenter og brugere i forbindelse med skrivning af kravsspecifikationer til projektet, kvalificering af et vindende skitseprojekt og i forhold til aftaler om brug og drift af den færdige facilitet. 

Der vil blive afholdt endnu et møde med de udvalgte foreninger d. 29. januar 2018 kl. 16-17. Her vil input fra foreningerne til top 5 prioriteringer, blive præsenteret. Derudover vil status og videre proces for projektet blive gennemgået. 

Derudover vil der også blive indledt en dialog med Grundejerforeningerne og beboerne, der udviser interesse for projektet. Som det blev understreget på mødet, inviteres der til det antal møder der skal til for at sikre det rigtige input. 

Bilag

Du kan hente præsentationen fra mødet her.

KONTAKT OS HER

Brug for hjælp?

© 2017, Nordhavn IF. Alle rettigheder forbeholdes.