Endelig indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Nordhavn IF d. 9/11 kl. 17.30 i Det Flydende Aktivitetshus

Formand, Peder Nedergaard, indkalder bestyrelse og medlemmer af Nordhavn IF til ekstraordinær generalforsamling d. 9. november 2021.

Endelig indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling i Nordhavn IF

Tirsdag den 9. november 2021 kl. 17.30 på ”Det Flydende Aktivitetshus”, Fælleslokalet, Sandkaj, 2150
Nordhavn

Endelig Dagsorden til Ekstraordinær Generalforsamling i Nordhavn IF:

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen indstiller xxx som dirigent.

2. Forslag om tilbagebetaling af estimeret overskud for 2021
Grundet problemerne omkring nedlukning af saunaen på Det Flydende Aktivitetshus indstilles det at 50% af
den oprindelige indbetaling i 2021 af saunatillægget tilbagebetales til medlemsforeningerne (der er
indbetalt i alt 373 kr. i saunatillæg pr. saunamedlem i medlemsforeningerne), dvs. der refunderes 186,50 kr.
pr. sauna medlem.

Den samlede tilbagebetaling tager udgangspunkt i 2.510 sauna medlemmer, dvs. en samlet tilbagebetaling i
2021 på 186,50 kr. x 2.510 medlemmer, i alt en samlet tilbagebetaling på 468.115 kr.

Forslag 1 (tilbagebetaling – kan besluttes med simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer)

Baggrund

Bestyrelsen har på sit møde den 14. september 2021 drøftet det økonomiske estimat for 2021, der viser et
overskud på 477.251 kr. mod et budgetteret underskud på 21.415 kr. (godkendt på Generalforsamlingen i september 2020).

Bestyrelsen ønsker at tilbagebetale hovedparten af det estimerede overskud til de foreninger, der har
indbetalt grundkontingenter og tillægskontingenter for sauna.

Den primære årsag er at saunaen grundet Covid-19 har været lukket og dermed har strømforbruget været
langt lavere end budgetteret, samt nedlukningen i forbindelse med den igangsatte renovering.

Indstilling
På baggrund af ovennævnte indstiller bestyrelsen for Nordhavn IF derfor følgende til beslutning på den
ekstraordinære Generalforsamling:

Tilbagebetaling af hovedparten af det estimerede overskud for 2021
Tilbagebetalingen beregnes som 50% af den oprindelige indbetaling i saunatillæg (der er indbetalt i alt 373 kr. pr. sauna medlem i medlemsforeningerne), dvs. der refunderes 186,50 kr. pr. sauna medlem.

Den samlede tilbagebetaling tager udgangspunkt i 2.510 sauna medlemmer, dvs. en samlet tilbagebetaling på 186,50 kr. x 2.510 medlemmer, i alt en samlet tilbagebetaling på 468.115 kr.

Tilbagebetalingen sker som modregning ved opkrævning af kontingenterne for 2022.

Tilmelding senest d. 4/11-21 pr. mail til lotn@dgi.dk (Lotte Tranekær - idrætskonsulent Nordhavn IF).


Med venlig hilsen

Peder Nedergaard, formand for Nordhavn IF og på vegne af bestyrelsen

KONTAKT OS HER

Brug for hjælp?

© 2017, Nordhavn IF. Alle rettigheder forbeholdes.